Hakkımızda


Koordinatörlüğümüz Ordu Üniversitesi Senatosunun 12.05.2017 tarih ve 2017-44 sayılı kararı ile kurulmuştur.