Birim Kalite Komisyonu


Birim Kalite Komisyonu Üyesi

Dr. Öğretim Üyesi Sevda TÜRKİŞ