2017 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

2017 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

Ordu Üniversitesi Mezunlar Koordinatörlüğü 12/Mayıs/ 2017 tarih ve 2017-44 sayılı karar ile kurulmuş, 9/ Haziran/ 2017 tarihinde koordinatör ataması gerçekleştirilerek birim faaliyetlerine başlamıştır.   

Öncelikli olarak Koordinatörlüğün EBYS yetkilendirme süreci tamamlanmıştır.

Koordinatörlüğün yönetim organlarını oluşturan Danışma Kurulu ve Birim Koordinatörleri belirlenmiştir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile işbirliği yapılarak daha önceden tasarımı yapılmış olan Web sayfası revize edilmiştir.

Danışma kurulu 19.12.2017 tarihinde ilk defa toplanarak Mezunlar koordinatörlüğünün Web sayfası kurul üyelerine tanıtılmış, aşağıda belirtilen konular hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur;

 1. Danışma kurulunun mezun olmuş öğrencilerin mezun bilgi sistemine kayıt olmalarının teşvik ve özendirilmesi ile ilgili görüş ve öneriler
 2. Akademik birimlerin mezun olma durumundaki öğrenciler ile ilgili yapabileceği çalışmalar hakkındaki görüş ve öneriler
 3. Mezun olmuş öğrencilerimize yönelik yapılması planlanan Mezunlar Günü hakkındaki görüş ve öneriler
 4. Mezunlarımıza yönelik yapılması planlanan ‘’Mezun kart’’ ve ‘’Dijital yıllık’’ projeleri hakkındaki görüş ve öneriler
 5. Sürekli Eğitim Merkezi işbirliği ile düzenlenebilecek Etkili iletişim, CV yazma ve Mülakat teknikleri ve farklı alanlarda sertifika programları gibi etkinlik ve faaliyetler hakkındaki görüş ve öneriler
 6. ODÜ Mezunlar Koordinatörlüğü logo çalışması hakkındaki görüş ve öneriler
 7. Koordinatörlük ile Akademik ve İdari Birimlerin etkin bir işbirliği içinde çalışabilmeleri konusundaki görüş ve öneriler

 

 

 

Danışma Kurulu toplantısı sonucunda aşağıda belirlenen konular hakkında ortak görüşe varılmıştır;

 1. Öğrencilerin mezun olma aşamasında doldurdukları ilişik kesme belgesine ‘’Mezun Bilgi Sistemi’ne kayıt olma şartı getirilmesine,
 2. Akademik birimlerin mezun olma durumundaki öğrencilerine sistem hakkında bilgi vermeleri,
 3. Üniversitemizin kuruluş yıldönümü olan 16 Mart tarihi veya o tarihe yakın bir zamanda ‘’Mezunlar Günü’ ’düzenlenmesine,
 4. Mezun olmuş öğrencilerimize yönelik hazırlanabilecek ‘’Mezun Kart’’ uygulaması ile mezunlarımızın Üniversitemizin personel ve öğrencilerinin faydalandığı imkânlardan yararlanabilmesine,
 5. Mezun olma durumundaki öğrencilerimize fayda sağlayacağı düşünülen bir konuda Sürekli Eğitim Merkezi işbirliği ile beraber bir seminer düzenlenmesine,
 6. Üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliği ile Koordinatörlüğümüze özgü bir logo çalışması yapılmasına.

 

Koordinatörlüğümüz yukarıda alınan kararlar doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir.

 

İletişim

 • Adres: Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU

 • Telefon: 0 ( 452 ) 226 52 00

 • Email: mezun@odu.edu.tr

Sosyal Medya