ODÜ, 20 Binin Üzerinde Öğrenci Mezun Etmenin Gururunu Yaşıyor

05.07.2018

Kurulduğu günden bugüne fiziki ve akademik gelişimini sürdüren Ordu Üniversitesi, son 10 yılda mezun ettiği 20 binin üzerinde öğrenci sayısıyla da ülke kalkınmasına katkı sağlamaya devam ediyor.

2006 yılında 4 bin öğrenci ile eğitime başlayan Ordu Üniversitesi son 10 yılda ön lisans ve lisans düzeyinde toplamda 20 bin 420 öğrenci mezun etti. 2017-2018 eğitim öğretim döneminde, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullardan 3 binin üzerinde öğrenci mezun eden Üniversitemiz 2018-2019 eğitim öğretim döneminde ise 4 bin 390 yeni öğrenciye ev sahipliği yapacak.

“Mezun Bilgi Sistemi” ile Mezunlar Arasındaki Dayanışma Artıyor

İlk mezunlarını 2007 yılında veren ve mezun sayısı giderek artan Üniversitemizde mezunlar arası iletişimi kuvvetlendirmek amacıyla kurulan Ordu Üniversitesi Mezunlar Koordinatörlüğü mezunların kendi aralarında üniversite ile iletişim kurmalarını; önemli başarılar kazanmış mezunların başarıları sırlarını, iş tecrübelerini mevcut öğrencilere aktarmalarını sağlayarak mevcut öğrencilerin iş bulma olanaklarını artırmayı amaçlıyor. Mezunların, iş dünyasında elde ettikleri tecrübeler ışığında eğitim ve öğretim kalitesini artırabilecek önerilerinin kurum yöneticileri ve öğretim elemanlarına ulaşmasını sağlama, ulusal ve uluslararası platformlarda üniversitenin tanınırlığının sağlanmasına katkıda bulunma gibi amaçları olan Mezunlar Koordinatörlüğü, mezunların birikimlerini, Üniversitenin ve Türkiye’nin teknolojik, sosyal, kültürel gelişimine ve toplumsal duyarlılığın artmasına katkıda bulunacak şekilde yönlendirmeyi hedefliyor.

Ordu Üniversitesinden mezun olan her öğrenci Üniversitemizin www.odu.edu.tr adresinde yer alan Mezunlar Koordinatörlüğü sayfasına girerek Mezun Bilgi Sistemi’ne kayıt işlemini gerçekleştirebilmektedir.

12 yıl önce 4 bin öğrenci ile başlanan eğitim öğretim faaliyetlerinin 2017-2018 döneminde 23 binden fazla öğrenciye eğitim hizmeti sunularak tamamlandığını ifade eden Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, “Ordu Üniversitesi, bu kısa geçmişine rağmen hızlı büyüme sürecini bütün birimlerinde gerçekleştirerek bölgesinin her alanda gelişimine ivme kazandırmaktadır. Üniversitemiz, bu süreçte ön lisans öğrenci sayısında 2.9, lisansta 5.4, lisansüstünde 104.1 kat büyüme sağlamıştır. Tarımdan sanata, sağlıktan spora kadar her alanda yapılan nitelikli bilimsel çalışmalarla bölgesine rehberlik eden Üniversitemiz, yine geçtiğimiz dönemde toplam program sayısında 4.1 kat büyüme sağlayarak yeni nesil üniversitelere oranla büyük bir başarı örneği sergilemektedir. Üniversitemiz bünyesinde eğitimlerini tamamlayarak bu bölüm ve programlardan başarıyla mezun olan öğrencilerimiz; ülkemizin kalkınmasına, bilimin ilerlemesine, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin aralıksız sürdürülmesine katkı sağlamaktadırlar. Bizler de Ordu Üniversitesi olarak bu eğitim sürecinde yakın gelecekte rekabetin asıl kaynağının, diğer bir deyişle en önemli rekabet kaynağının ‘bilgi’ olacağını genç zihinlere işleyerek öğrencilerimizi hayata hazırlamakta ve mezun etmekteyiz. Dünya çapında hızlı bir gelişim ve değişim sürecinin yaşandığı günümüzde kurumsal hedefimiz, bilgiye dayalı sistemlerle donatılmış bir toplum oluşturmanın mücadelesini vererek gerek bilimsel çalışmalarımızın sayısını ve çeşitliğini artırmak gerekse eğitim öğretim faaliyetlerimizin kalitesini her dönem yükselterek ülke kalkınmasına katkı sağlamayı sürdürmektir. Bu amaçla yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde 2017-2018 eğitim-öğretim yılında fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarımızdan çalışma hayatında önemli roller üstlenecek, toplumsal kalkınmayı tetikleyecek, entelektüel bilgi birikimine sahip 3 binin üzerinde gencimizi daha mezun etmenin ve önümüzdeki eğitim öğretim yılında 4 bin 390 yeni öğrenciye ev sahipliği yapacak olmanın mutluğunu yaşamaktayız.” şeklinde konuştu.

Üniversitemiz bünyesinde kurulan Mezun Bilgi Sistemiyle ilgili açıklamalarda bulunan ve mezun öğrencilerin yükseköğretim kurumlarının aynası olduğunu belirten Rektör Yarılgaç, “Üniversitelerin eğitim kalitesiyle birlikte mezunlarının başarısı artmakta, mezun olan öğrencilerin iş hayatındaki başarı çıtasının yükselmesiyle birlikte kurumların kalite profili yükselmektedir. Bu amaçla Üniversitemizden mezun olan tüm öğrencilerimizle daha etkili iletişime geçebilmek ve mezunlarımız arasında bir bağ oluşturmak adına bir ‘Mezun Bilgi Sistemi’ oluşturulmuştur. Bu sistem sayesinde hem mezunlarımızın hangi oranda istihdam edildiğinin takip edebilmesi hem de işverenler tarafından gerekli yeterliliğe sahip eleman talep edildiğinde mezunlarımızın önerilmesi için sisteme giriş yapmaları onlar adına faydalı olacaktır. Bu bağlamda Üniversitemizden mezun olan öğrencilerin kişisel ve mesleki bilgilerinin tek bir havuzda toplanması ve daha etkili kariyer planlamasının yapılması ayrı bir önem arz etmektedir.” dedi. 

ODÜ Basın 

İletişim

  • Adres: Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU

  • Telefon: 0 ( 452 ) 226 52 00

  • Email: mezun@odu.edu.tr

Sosyal Medya