Yönetim


Prof. Dr. Tuğba ÖZBUCAK Koordinatör
Dr. Öğretim Üyesi Sevda TÜRKİŞ Koordinatör Yardımcısı
Abdulkadir KARAHAN Koordinatör Yardımcısı