TEKNOKENT İçin İlk Adım Atıldı

 

11.07.2017

Üniversitemiz ile Giresun Üniversitesi iş birliği çerçevesinde, Ordu ile Giresun Ticaret ve Sanayi Odalarının katılımıyla her iki şehrin birlikte kullanacağı Giresun-Ordu Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKNOKENT) için ilk toplantı, Giresun Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun Giresun, Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ş. Metin Kara, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu ile bu kurumların yöneticilerinin katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Cevdet Coşkun, TEKNOKENT projesinin iki üniversite için ve hatta iki şehir için çok önemli olduğunun altını çizerek bu sayede üniversitelerdeki Ar-Ge çalışmalarının hız kazanacağını ve bunun iki şehrin sanayisine de olumlu katkı yapacağını ifade etti.

Toplantının devamında GRÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gençağa Pürçek, kurulması planlanan TEKNOKENT’in yapısını ve bunun bölgeye sağlayacağı faydaları anlatan bir sunum yaptı.

Karşılıklı fikir alış verişi şeklinde geçen toplantı sonunda, Ordu ve Giresun bölgeleri için ortak bir TEKNOKENT’in kurulması konusunda fikir birliğine varıldı. Oluşturulması planlanan bu bölgenin her iki şehrin arakesitinde bir yerde kurulabileceği ifade edilirken, bu sayede bölgenin her iki şehrin üniversiteleri ile sanayi kuruluşlarına kolaylıkla hizmet verebileceği vurgulandı. Toplantıda ayrıca, bu bölgede yer alabilecek potansiyel yeni girişimciler ve bölgenin yerleşik firma alt yapıları da analiz edildi. Hali hazırda Türkiye’de toplam 54 adet TEKNOKENT faal durumda olduğu, Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinde ise sadece Samsun ve Trabzon’da bulunduğu belirtildi. Ordu-Giresun bölgesine kurulacak TEKNOKENT’in bu bölgenin gelişimine, yeni girişimcilerin, yeni firmaların ortaya çıkmasına ve mevcut firmaların da Ar-Ge tabanlı olarak büyümesine büyük katkı sağlayacağı vurgulanırken, özellikle iki şehirde kurulu bulunan üniversitelerin bu yapılanma ile güç birliği oluşturarak üniversite-sanayi iş birliğini daha etkin hale getireceğine dikkat çekildi. Ayrıca, her iki şehirde mevcut olan Ar-Ge potansiyelinin bu bölge aracılığı ile daha da geliştirilebileceği ve zamanla ulusal ve hatta uluslararası ölçekte rekabet edebilecek firmaların ortaya çıkabileceği, bunun yanı sıra nitelikli elaman istihdamının da artacağı ve bunun hem bölge hem de Türkiye ekonomisi için önemli katkılar sağlayabileceği vurgulandı.

Konuyla ilgili olarak Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, “Kendi teknolojisini üretebilen bir ülke olabilmek için öncü teknoloji ve yenilik merkezlerine muhakkak sahip olmamız gerekmektedir. Etkin ve sürdürülebilir bir üniversite – sanayi işbirliği için somut bir ara yüz olmak, bölge içerisinde yatırım iklimini sürekli iyileştirerek girişimciler ve yenilikçi teknolojiler için yeni yatırım fırsatları yaratmak ve nitelikli iş imkânları sunarak araştırmacı ve kaliteli işgücünü bölgeye çekmek amacıyla bu projede paydaş olarak yer almaktayız. Başlatılan bu çalışmanın temelde her iki üniversiteye de önemli faydalar ve getiriler sağlayacağını umarak TEKNOKENT’İn kurumlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

TEKNOKENT için düzenlenen bu ilk toplantı sonunda, söz konusu bölgenin kuruluşu için ön fizibilite çalışmalarının yapılmasına ve bölgede bulunan paydaşlarla fikir alış verişinde bulunulmasına karar verildi. Bunun için öncelikle her iki şehir ve üniversitelerden oluşacak bir çalışma heyetinin oluşturulacağı belirtildi.

ODÜ Basın

İletişim

  • Adres: Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU

  • Telefon: 0 ( 452 ) 226 52 00

  • Email: mezun@odu.edu.tr

Sosyal Medya